Inspirational Thought
19 éves szemmel a világ.
"Olyan élet ez, ami percről percre véget ér."
Home Theme Kérdés

Utazás a tengerpartra

"Képzeld magad elé, amint egy hatalmas sziklán ülsz, lábad
alatt hat méter mélyen a tenger… hallgasd a víz moraját,
amint nekicsapódik a köveknek… érezd a sós víz illatát…
hallgasd a sirályok vijjogását… figyeld meg a tengerpartra
vezető ösvényt… sétálj végig ezen az úton… vedd le a cipőd,
és mezítláb lépkedj a meleg homokon a víz felé… lábfejedet
lassan mártsd a langyos vízbe… guggolj le, és írd a homokba:
„Szeretlek” - annak a személynek a nevével, aki igazán sokat
jelent neked… és nézd, amint a hullámok elsodorják az üzenetet.
Ezzel az üzenet útjára is indult.”

Weöres Sándor: Ha nézem a világot

tokbeteji:

Ha nézem a világot
a világ visszanéz
azt mondom, összevisszaság
ő feleli, teljes egész.

Azt mondom, csupa valótlan
a semmiség ragyog
ő feleli, nézz meg jobban
a valóság én vagyok.

Azt mondom, merő idegenség
sok átsuhanó tünemény
ő feleli, nézz a tükörbe
amit ott látsz, az vagyok én.

(Source: morningpoetry)

Stephenie Meyer

"Már sokszor napokra sikerült megszabadulnom a fájdalomtól. Ennek persze ára volt: a szűnni nem akaró érzéketlenség. Választhattam a fájdalom és a semmi között, és én a semmit választottam."

"ez a világ nem más, mint vászon a képzeletünk számára."

- /Henry David Thoreau/

Kedves Zoltán, 

(…) Csak bólogatni tudok, finoman mosolyogva azon amit írsz. Mosolyom nem szkeptikus, hanem tudásból fakad. Olyat tudsz, amit mindenki tudhatna, de csak kevesen tudják. A gondolatok nem az agyban vannak, az agy csak egy antenna. Lefordítja a világot 3D-re az ego számára. A gondolatok az aura térben látszanak. És ez még csak az első lépés.. holdvilágos estéken erről beszélünk hamarosan. 

Most megyek munkába, légy jó, használd a tudást, de szkeptikusokkal ne vitatkozz, lehúznak.. 

Szeretettel,

Attila

Levelek Attilától

ifimeanalottoyou:

Drugs Under The Microscope

(via drug-land)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter